Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stargard Szczeciński  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Stargard Szczeciński

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stargard Szczeciński.

Mapa Geoportal Stargard Szczeciński

Dane urzędu

Urząd Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5Stargard, 73-110

Tel: 91 5613410

Fax: 91 5613411

E-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

Powiat: stargardzki

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Stargard Szczeciński: 3214102

Witryna: www.gmina.stargard.pl

Władze lokalne: Wójt Jerzy Makowskisekretarz@gmina.stargard.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Stargardu Szczecińskiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Stargard Szczeciński to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Stargard Szczeciński na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Stargardu Szczecińskiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Stargardu Szczecińskiego

Gmina Stargard Szczeciński w liczbach

Powierzchnia gminy Stargard Szczeciński*

318 km2

80 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stargard Szczeciński*

14 133 mieszkańców

573 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stargard Szczeciński*

44 mieszkańców na km2

1742 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stargard Szczeciński

Geoportal Stargard Szczeciński prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Stargard Szczeciński

Jak powstał Geoportal gminy Stargard Szczeciński?

Geoportal Stargard Szczeciński powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stargard Szczeciński, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Stargard Szczeciński umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stargard Szczeciński

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stargard Szczeciński?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Stargard Szczeciński;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Stargard Szczeciński;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Stargard Szczeciński;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Stargard Szczeciński;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Stargardu Szczecińskiego.
Informacje na Geoportalu Stargard Szczeciński

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stargard Szczeciński?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Stargard Szczeciński;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Stargard Szczeciński;
 • Rejestr MPZP Stargard Szczeciński;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Stargard Szczeciński;
 • Mapa Topograficzna gminy Stargard Szczeciński;
 • Mapa Solarna gminy Stargard Szczeciński;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Stargard Szczeciński;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Stargard Szczeciński

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stargard Szczeciński?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stargard Szczeciński.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stargard Szczeciński łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Stargardzie Szczecińskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Stargardu Szczecińskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stargard Szczeciński, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stargard Szczeciński oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stargard Szczeciński. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Stargardu Szczecińskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Stargardu Szczecińskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stargard Szczeciński. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stargard Szczeciński.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Stargardzie Szczecińskim.

  Geoportal gminy Stargard Szczeciński posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stargard Szczeciński. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Stargardzie Szczecińskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stargard Szczeciński przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stargardzie Szczecińskim.

  W Geoportalu Stargard Szczeciński przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stargard Szczeciński. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stargard Szczeciński zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stargard Szczeciński, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stargard Szczeciński oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stargard Szczeciński.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stargard Szczeciński. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stargard Szczeciński są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stargard Szczeciński podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stargard Szczeciński.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Stargardzie Szczecińskim. W Geoportalu gminy Stargard Szczeciński udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Stargardzie Szczecińskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stargard Szczeciński.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stargard Szczeciński. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Stargard Szczeciński dla mieszkańców

Geoportal Stargard Szczeciński jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stargard Szczeciński. Na mapie Stargardu Szczecińskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stargard Szczeciński mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stargard Szczeciński. Korzystając z map Geoportalu gminy Stargard Szczeciński w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stargard Szczeciński są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stargard Szczeciński dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stargard Szczeciński dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować